Конспект уроку

Тема. Шов «петельний» графічне зображення шва та послідовність його виконання.

Мета:

-                                                                            ознайомити учнів з простими ручними швами та  їх  графічним зображенням;забезпечити засвоєння технології вишивання швами «тамбурний», «петельний»; формувати вміння самоконтролю;

                                  розвивати координацію та точність рухів

                                  виховувати акуратність і старанність під час вишивальних робіт;

Обладнання: зразки швів і вишитих виробів, таблиці «Правила без­печної праці», «Санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання ручних швейних робіт».

Інструменти і матеріали: п'яльці, ножиці, голка, нитки, наперсток, тканина.

Основні поняття: петельний шов

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент.............................. …….. 1 хв.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів      ……5 хв.

III. Вивчення нового матеріалу (із практичним закріпленням)…….32 хв.

Технологія виконання петельного шва.

IV. Закріплення нових знань та вмінь учнів............ 3хв.

V. Підсумки уроку.............................................. З хв.

VI. Домашнє завдання........................................ 1хв.

 

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Перевірка підготовленості робочих місць, наявності робочого одягу.

Створення емоційного настрою.

Епіграф уроку: «Шлях до розвитку й, у решті-решт, до щастя людини пролягає через її працю»

Д.І. Менделєєв

Учитель:

Працею вчений називав не будь-яку роботу, а роботу усвідомлену й потрібну людям. Мені б дуже хотілося побачити саме таку працю й на сьогоднішньому уроці.

ІІ.  Актуалізація         актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Гра «Вибери правильну відповідь»

Учитель об'єднує учнів у дві команди та пропонує їм відповісти на тести. Перемагає команда, яка швидше й без помилок виконає завдання.

Команда 1

1)  Шов «уперед голку» виконується:

а) справа наліво;    б) зліва направо;    в) зверху вниз.

2) У шва «назад голку» лицьовий і виворітний боки виглядають:

         а) однаково;     б) неоднаково.

3) Під час роботи світло має падати:

а) справа;                  б) зліва;             в) зверху.

Команда 2

1)    Шов «назад голку» виконується:

а) справа наліво;    б) зліва направо;     в) знизу вгору.

2)    У шва «уперед голку» лицьовий і виворітний боки виглядають:

а) однаково;              б) неоднаково.

3)    Ножиці слід передавати:

а)    тримаючи за зімкнуті кільця;

б)    тримаючи за зімкнуті леза;

в)    будь-яким способом.

А сьогодні ми з вами розглянемо: «Шов «петельний» графічне зображення шва та послідовність його виконання»

Очікуванні навчальні результати:

1.     Шов «петельний»Графічне зображення шва «петельний».

2.     Різновиди шва та їх графічне зображення

3.     Вміти виконувати шов петельного шва за схемами відповідно технології.

4.     Вміти застосовувати набуті вміння та навички на практиці.

5.     Дотримуватись організації робочого місця, правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання робіт.

ІІІ.      Вивчення нового матеріалу (із практичним закріпленням)

1.  Технологія виконання петельного шва.

 Розповідь учителя. Презентація.

Петельний шов в однаковій мірі може бути використаний як оздоблювальний так і з’єднувальний для скріплювання зрізу  деталей аплікації до основи.

Петельний шов складається з окремих петлеподібних стібків і виконується зліва  направо. Голкою проколюють тканину зверху донизу по вертикальній лінії. При цьому нитка завжди залишається під голкою. Нитку потрібно протягувати крізь тканину плавно, тому що із-за різких рухів петлі будуть затягнутими нерівномірно. Якщо у процесі шиття закінчується нитка, то вводити нову потрібно на другому-третьому стібку від кінця. В цьому випадку перехід на нову нитку буде не помітний і робота виглядатиме акуратно.

Технологія виконання петельного шва.

 Розповідь учителя.

Петельний шов являє собою ряд петельок. Змінюючи висоту, ши­рину, нахил стібків або відстань між ними, можна створити безліч оригінальних узорів для прикрашання різних виробів.

Учитель зображує послідовність виконання шва на дошці, учні працюють у зошитах.

Різновиди шва та їх графічне зображення

Практичні поради

— Щоб висота стібків була однаковою, можна провести дві пара­лельні лінії контуру вишивки.

— Необхідно стежити, щоб нитка була під голкою, утворюючи петельку.

—  На виворітному боці повинні утворитися вертикальні стібки.

Перед початком практичної роботи давайте пригадаємо правила техніки безпеки

Гра «Закінчи речення»

1)    Під час вишивання світло має падати на вишивку … (зліва).

2)    Перед роботою слід … (вимити руки) та … (одягнути спецодяг).

3)    Сидіти рівно, ноги поставити на … (підлогу).

4)    Через кожні 15 хв. відпочити … (3 хв.).

5)    Голки з ниткою зберігати в … (гольнику).

6)    ножиці передавати … (зімкнутими лезами кільцями від себе)

7)    ножиці зберігати  в …. (чохлі)

 

ІV. Практична робота:

1.      Виконання шва «петельний».

Фізкультхвилинка (3-5 хв.)

2.     Виконання метелика швом «петельний»

3.      

ПРАКТИЧНА РОБОТА: Виконання петельного шва

Інструкційна карта.

Виконання петельного шва

         Інструменти і матеріали: голка, ножиці, наперсток, п'яльці, нитки, тканина.

 

Послідовність виконання

 

 

Графічне зображення

1. Нитку закріплюють кількома стібками швом “уперед голку” без вузлика на відстані 0,4 – 0,5см від зрізу тканини вздовж нього. Закріпюючи нитку, голку вколюють з лицьової сторони на виворіт і знову виводять на лицьову сторону.

2. Перший укол голкою роблять у місце виведення нитки з ткинини після її закріплення. Голку протягують у петлю, що утворилась, і виводять на лицьову сторону, затягуючи петлю по зрізу тканини.

3. Другий укол голкою і всі наступні роблять з лицьової сторони на зворотній бік. Гострий кінець голки при виході з вивороту по краю тканини направляють над ниткою і затягують по ребру тканини. Затягати петлю треба рівномірно, інакше стягнеться відрізний край тканини.                               

 

 

 

У ході виконання практичної роботи вчитель контролює дотри­мання учнями технології виконання швів, правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог, звертає увагу учнів на критерії якості виконання швів (вигляд лицьового й виворітного боків, відсутність вузликів на початку та наприкінці швів).

V. Рефлексія

─ Який шов сьогодні ми навчилися виконувати?

─ Які помилки допущені при виконанні  петельного шва?                                                                                                           

─ А тепер кожний сам оцінює свою роботу?

Учитель підбиває підсумки уроку, виставляє оцінки.

Мотивація оцінок.

Виставлення оцінок за роботу на уроці

VІ. Домашнє завдання

Підготувати інструменти та матеріали для виготовлення аплікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

 

Різновиди шва та їх графічне зображення

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

Інструкційна карта

 

Виконання петельного шва

 

Інструменти і матеріали: голка, ножиці, наперсток, п'яльці, нитки, тканина.

 

 

 

Послідовність виконання

 

 

Графічне зображення

1. Шов виконується зліва направо.

Проведіть лінію паралельну до зрізу деталі.

На відстані 3-4 мм від зрізів деталей вколіть голку на себе, кінчик голки обведіть ниткою та затягніть петлю.

2.Затягувати петлю треба рівномірно, інакше стягнеться відрізний край тканини.                               

3.Кожен  наступний стібок виконуйте так само на відстані 3 мм від попереднього. 

Наприкінці  шва виконайте вузлик – 2-3 рази обведіть голку ниткою та затягніть петлю.

4.Нитку закріплюють кількома стібками швом “уперед голку” без вузлика на відстані 0,4 – 0,5см від зрізу тканини вздовж нього.

5. акріпюючи нитку, голку вколюють з лицьової сторони на виворіт і знову виводять на лицьову сторону.