Конспект уроку

Тема: Закріплення деталей аплікації нитками на тканині. Оздоблення  

           аплікації.

Мета:ознайомити учнів з оздобленням аплікації, його видами та способами, сформувати знання про моду та сучасні модні тенденції оздоблення;

сприяти розвитку просторової уяви, творчого мислення, художніх здібностей, фантазії, розвивати в учнів уміння та навички, необхідні для вирішення нестандартних завдань, що зумовлені змістом уроку, навички самостійного пошуку шляхів з’ясування істини, самостійного здобування нової інформації, заохочувати прагнення до використання знань у практичній діяльності;

виховувати художній і естетичний смак, творче ставлення до    праці, охайність в роботі, уважність.

Інструменти і матеріали: проектор, електронна презентація,  набір інструкційних карт ілюстрацій моделей з історичними костюмами, робочий зошит, презентації учнів тканина, голки, нитки, ножиці, лінійка, крейда.

Дидактичний матеріал: зразки з закріплення деталей аплікації петельним

швом, презентація,  інструкційні картки:«Виконання шва «петельний» », «Виконання метелика  швом  «петельний» » , таблиц і «Правила техніки безпеки  під час користування гострими інструментами».

ТЗН: комп’ютер, цифровий проектор, мультимедійний екран.

Об’єкти практичної діяльності: вправи на виконання шва «петельний».

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок   

Структура уроку

І. Організаційний момент   2 хв.

ІІ. Мотивація учбової діяльності

IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів 6 хв.

IV. Вивчення нового матеріалу 7 хв.

V.  Практична робота  23 хв.

VІ.  Рефлексія 3 хв.

VIІ. Домашнє завдання 2 хв.

VІІІ. Прибирання робочих місць2 хв.

 

 

Хід уроку

І. Організація класу.

·        Перевірка присутніх, наявність в учнів спецодягу та необхідного приладдя для уроку.

·        Призначення чергових.

ІІ. Мотивація учбової діяльності

 Повідомлення теми і мети уроку.

Тема нашого уроку: «Закріплення деталей аплікації нитками на тканині. Оздоблення аплікації.»

Учитель оголошує тему уроку. Учні пояснюють зміст епіграфу, клас об’єднується в групи та починають висловлювати свої міркування.

Питаннями, над якими міркую учні в групах та дають повні відповіді на них:

•          Добір матеріалів для роботи над аплікацією.

•          Вплив тканин у горошок, клітинку, смужку на виготовлення

  аплікації

•          Оздоблення аплікації гудзиками

•          Оздоблення аплікації вивченими швами

•          Постійне і  зйомне оздоблення

•         До чого призводить не відповідність оздоблення призначенню

 одягу?

Здавна, у кам’яному віці, коли людина тільки починала виготовляти одяг, вона прагнула бути індивідуальною, підкреслювати свій характер, інтерес. Одяг відображав статок людини. І вже з XVII- XVIII йо. оздоблення одягу займало більшу частину, ніж саме пошиття ( показ ілюстрацій моделей з історичними костюмами )

Учні знайомлять аудиторію з темами своїх досліджень , які здобули для  виконання перспективних домашніх завдань( форма роботи – парна, групова).

ІІІ Актуалізація опорних знань учнів.

-         Яким чином  можна оздобити різноманітні вироби?

-         Розшифруйте прислів’я « Зустрічають по одягу – проводжають по

      розуму»

V. Вивчення нового матеріалу.

Для реалізації творчого задуму художнику – модельєру важливо правильно добрати матеріал. Адже тканина є основою форми одягу: бавовняні, лляні, вовняні, шовкові, синтетичні, штучні, неткані та багато інших. У моделюванні одягу особливе значення має фактура тканини, її властивості. Фактура тканини може бути гладенькою, шорсткою, блискучою, матовою тощо. Вона залежить від характеру переплетіння, кольору тканини, рисунка.

Рисунок на тканині може бути конкретним або абстрактним, крупним або дрібним, зорієнтованим або хаотичним. У виборі матеріалу для того чи іншого виробу необхідно врахувати його властивості.

Аплікацію на основі закріплюють двома способами:наклеюванням та пришиванням.

Наклеюють деталі аплікації на тканину основи за допомогою клею, або спе­ціальних засобів, зокрема за допомогою поліетиленової плівки і праски.

Пришивають деталі аплікації ручними і машинними швами.

V. Вступний інструктаж.

  Створенням  нових видів одягу займаються дизайнери, художники –модельєри. У процесі створення нових моделей промислових виробів широко використовують різні види оздоблення.  Які по праву можна вважати роботою дизайнера. Одяг, оздоблений модними, красивими елементами, не тільки виявляє  індивідуальність, а й свідчить про майстерність його власника. Для проектування  оздоблення  виробів і виконання  його оздоблення (вид – за вибором учнів), необхідно спочатку  ознайомитись з видами та способами оздоблення, основами технології оздоблення одягу.

VІ. Практична робота учнів(дослідження  в групах, в парах)

  Захист творчих завдань – досліджень здобутих самостійно, демонстрація аплікацій створених на попередніх уроках, донести інформацію рефератів, ілюстрацій, аналіз видів оздоблення для можливого застосування у практичній роботі із урахуванням модних тенденцій.

VІІ. Рефлексія

Гра « Знайди помилку »

В моделях виробів на ілюстраціях , які пропонує вчитель, потрібно знайти помилки в оздобленні апллікації проаналізувати та обґрунтувати свої відповіді. Час виконання роботи – 5 хв.

Інтерактивна вправа « Мікрофон »

     Колективне обговорення видів оздоблення обґрунтування вибраних моделей і способів оздоблення, їх відповідність тенденціям сучасної моди.

Слово вчителя.

-         аналіз характерних помилок, загальна оцінка виконаної роботи;

-         виставлення і мотивація оцінок;

-         продумати оздоблення аплікації;

IX. Домашнє завдання

Продумати на вибір вид оздоблення аплікації. Опрацювати матеріал підручника с.100-105

Прибирання робочих місць.